لامپ LEDفوتوکاتالیست با قابلیت تصفیه هوا

این محصول متشکل از سیستم روشنایی LED با بهره وری بالا و پوشش فوتوکاتالیست (حاوی نانو ذرات فعال در ناحیه نور مرئی) است که قابلیت حذف و از بین بردن بخش زیادی از ویروس ها، باکتری ها و آلاینده های آلی موجود در محیط را با روشن نمودن لامپ مهیا می نماید. با تابش ساده نور به سطح آغشته شده با نانوذرات فوتوکاتالیست، گونه های واکنش دهنده بر سطح نانوذرات تشکیل می گردند که منجر به تبدیل ذرات آلی خطرناک به مولکول های غیر مضر مانند آب و دی اکسید کربن می گردند. لازم به ذکر است که علاوه بر سیستم تصفیه کننده هوا، LED ساخته شده توسط تیم شریف گرافینا به دلیل طراحی نوین مدار تغذیه، نسبت به لامپ های مشابه انرژی کمتری را مصرف می نماید که منجر به صرفه جویی در هزینه می گردد. شکل زیر مراحل دستیابی به هوای پاک و تمیز با کمک لامپ LED و مواد نانوساختار را نشان می دهد.

به صورت معمول بسیاری از مواد فوتوکاتالیست مورد استفاده، در محدوده نور فرابنفش تهییج می گردند که این پدیده منجر به وجود محدودیت برای استفاده از این مواد می‌گردد زیرا که تنها 5 درصد از طیف نور خورشید را امواج فرابنفش تشکیل داده اند و همچنین این مواد قابلیت استفاده در محیط های داخلی که تحت تابش نور مصنوعی قرار دارند را دارا نیستند. تیم شریف گرافینا با به کارگیری فناوری نانو موفق به تولید نانوساختارهای فعال در ناحیه نور مرئی شده است که قابلیت بهره وری بالای تصفیه با قرار گیری تحت تابش خورشید و نورهای مصنوعی را دارا است.

از سویی دیگر، طراحی نوین مدار تغذیه لامپ  LEDاین امکان را مهیا می نماید که علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، امکان تولید لامپ با اشکال و توان مختلف وجود داشته باشد. در نتیجه با تنظیم قابلیت جذب نور مواد نانوساختار با گرادیان تابشی لامپ  LED امکان از بین بردن آلاینده های مضر و ترکیبات شیمیایی موجود در هوا با یک لامپ LED کم مصرف وجود دارد.