آموزش و مشاوره

با توسعه و پشرفت فناوری نانو و به کارگیری این فناوری در سطوح مختلف زندگی در آینده، تربیت و آموزش نسل جدید ضرورت دارد. با توجه به گستردگی فناوری نانو و دامنه وسیع کاربردهای آن در صنایع مختلف می‌توان اظهار نمود که بسیاری از افراد با ماهیت واقعی این فناوری و کاربردهای آن آشنا نبوده و آن را تنها با کاربردهای محدود و غیر تخصصی می شناسند. به کارگیری فناوری نانو در صنایع می تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده در محصولات متفاوت شود. امروزه با توجه به سیاست های کشور و فعالیت های گسترده ستاد توسعه فناوری نانو، این فناوری باید منجر به تولید ثروت در کشور شود و این امر در نگاه نخست نیاز به بالا بردن سطح دانش مدیران و کارآفرینان در این حوزه دارد. برای رسیدن به این منظور باید مفاهیم و اصول مبانی نانو به صورت مدون توسط افراد متخصص و با تجربه به افراد آموزش داده شود، تا توانایی به کار گیری علم نانو را در صنعت مورد نظر فراگرفته و مقدمات پیشرفت چشمگیر صنعتی را فراهم سازند. با توجه به لزوم تربیت نیروهای جوان متخصص و بهره گیری از این ظرفیت ارزشمند داخلی، بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی افراد مستعد در سال های اخیر به برگزاری المپیاد نانو پرداخته است و از سال 1396 پذیرفته شدگان در این آزمون دارای سهمیه قابل توجهی برای پذیرش در دانشگاه های سراسری کشور دارا می باشند.

عمده مباحث آموزشی عبارتند از کاربردهای فناوری نانو در حوزه های انرژی، سلامت، صنایع و….
روش های تولید نانومواد از قبیل سل_ژل، رسوب دهی، آسیاب کاری و ….
روش های شناسایی نانو مواد، XRD_ SEM- TEM- XPS