حضور تیم شریف گرافینا در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک ( الکامپ)

نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها برگزار می گردد. در همین راستا تیم شریف گرافینا با حضور فعال در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکامپ، به معرفی و ارائه خدمات و محصولات خود در حوزه فناوری نانو و الکترونیک پرداخت.